„Tarcza 4.0”: cztery sposoby na obniżenie kosztów zatrudnienia w firmie

Na kolejną odsłonę państwowego wsparcia w czasie epidemii przedsiębiorcy musieli poczekać trochę dłużej. Obowiązująca od ubiegłego tygodnia Tarcza 4.0 (1) może pomóc w ograniczeniu kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.
Koronawirus
pomorskie
5130
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA
Ustawa pozwala na pozyskanie wsparcia finansowego m.in. w zakresie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników i wprowadza cztery rozwiązania, które mogą pomóc w redukcji wydatków związanych z zatrudnieniem: w zakresie wynagrodzeń, odpraw, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) i odszkodowania za przestrzeganie zakazu konkurencji.

Koniec zakazu konkurencji

Umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy są zawierane zwykle razem z umową o pracę. Polegają na tym, że pracownik zobowiązuje się nie zatrudniać u konkurencji, a pracodawca w zamian za to ma płacić odszkodowanie.  Do tej pory nie było przepisu, który pozwalałby pracodawcy zrezygnować z zakazu konkurencji i uwolnić się od odszkodowania, chyba  że pracownik i pracodawca przewidzieli taką możliwość w samej umowie.

Tarcza 4.0 to zmienia i umożliwia zarówno pracodawcy jak i pracownikowi wypowiedzieć umowę o zakazie konkurencji z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia. W konsekwencji po okresie wypowiedzenia pracodawca nie będzie musiał płacić odszkodowania.

Istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń

Tarcza 4.0 wprowadza nowe pojęcie: „istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń”, który umożliwia skorzystanie z trzech innych rozwiązań oszczędnościowych. Jest ono rozumiane jako zwiększenie  stosunku kosztów wynagrodzeń pracowników (ze składkami finansowanymi przez pracodawcę) i przychodów ze sprzedaży towarów lub usług z tego samego miesiąca kalendarzowego (dowolnie wskazanego przez przedsiębiorcę i przypadającego od dnia 1 marca 2020 r.), do dnia poprzedzającego skorzystanie przez pracodawcę z uprawnienia do wprowadzenia przestoju ekonomicznego albo obniżonego wymiaru czasu pracy, nie mniej niż o 5% w porównaniu do takiego ilorazu z miesiąca poprzedzającego. Dotychczas obowiązujące przepisy pozwalały na obniżenie wymiaru czasu pracy i wprowadzenie przestoju ekonomicznego tylko w razie spadku obrotów. Zmiany w czasie pracy i odesłanie pracowników do domu nadal wymaga zawarcia porozumienia ze stroną pracowniczą – ze związkami zawodowymi działającymi u przedsiębiorcy lub przedstawicielami pracowników.

Limity odpraw i zawieszenie ZFŚS

Jeżeli pracodawca odnotował spadek obrotów (15% lub 25%, w zależności od miesięcy przyjętych do porównania) lub nastąpił wspomniany wyżej istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń, może skorzystać jeszcze z dwóch innych rozwiązań oszczędnościowych. Po pierwsze, w sytuacji, gdy na podstawie przepisów jest zobowiązany do wypłaty odprawy (np. przy zwolnieniu z powodu likwidacji stanowiska pracy, jeśli zatrudnia więcej niż 20 osób), kwota odprawy jest ograniczona do 10-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli do 26.000,00 zł. Po drugie, taki pracodawca może ograniczyć wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W okresie epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego można zawiesić tworzenie lub funkcjonowanie funduszu, dokonywanie odpisu podstawowego i wypłaty świadczeń urlopowych, a także - jeśli wewnątrzzakładowe przepisy przewidują wyższą wysokość odpisu na fundusz - wpłacać go w wysokości podstawowej, bez podwyżki. Pracodawcy, u których działają organizacje związkowe, muszą jednak zaangażować je w podejmowanie decyzji dotyczących zawieszenia dotychczasowych przepisów dotyczących funduszu.

1. Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19.

Karolina Kołakowska, adwokat w Kancelarii Brzezińska Narolski Adwokaci (http://bnadwokaci.pl/). Ekspert z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy oraz ochrony danych osobowych, trener i szkoleniowiec.
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
pomorskie
5130
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Gdyni

kiedy
2020-12-03 19:30
miejsce
Blues Club, Gdynia, Portowa 9
wstęp biletowany
kiedy
2020-12-05 17:00
miejsce
Sala Koncertowa Portu Gdynia,...
wstęp biletowany
kiedy
2020-12-06 19:30
miejsce
Blues Club, Gdynia, Portowa 9
wstęp biletowany
kiedy
2020-12-10 19:30
miejsce
Blues Club, Gdynia, Portowa 9
wstęp biletowany